sankt_logo_1

Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
w Będzinie

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

PONIEDZIAŁEK    WTOREK    CZWARTEK    PIĄTEK

8.00  –  9.00     i    19.00  –  20.00

ŚRODA – NIECZYNNE

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

II  NIEDZIELA MIESIĄCA ORAZ WIELKANOC I BOŻE NARODZENIE

PODCZAS MSZY ŚW. o godz. 12.00 (INNE SPECJALNE TERMINY USTALAMY Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM)

Rodzice zameldowani na terenie Parafii zgłaszają dziecko 2 tygodnie przed chrztem przedstawiając
akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice chrzestni, stanu wolnego, z naszej parafii przedstawią ostatnie świadectwo katechizacji.

Osoby mające zostać rodzice chrzestni z innych parafii zobowiązane są do okazania zaświadczenia stwierdzającego, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę zaszczytną funkcję chrzestnego
w imieniu Kościoła.

KILKA UWAG DUSZPASTERSKICH DOTYCZĄCYCH

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO:

  1. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców.

Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 197). Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.

Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie.

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić
do Komunii świętej (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 200)Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim”. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. W parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna w takiej sytuacji przekreśla się słowo „chrzestny” – „chrzestna” i wpisuje się słowo „świadek”.

Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).

ROCZKI – zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych w I rocznicę urodzin dziecka.

I  NIEDZIELA  MIESIĄCA PODCZAS  MSZY ŚW. o godz. 12.00

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają w pierwszej kolejności do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem przedstawiając:

  1. Aktualną metrykę chrztu
  2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – ślub konkordatowy
  3. Dowód osobisty
  4. Zaświadczenie z bierzmowania i nauki religii
  5. Ostatnie świadectwo katechizacji szkoły średniej

Termin ślubu można ustalić wcześniej rezerwując konkretny dzień i godzinę.

Jeśli narzeczeni życzą sobie, aby podczas uroczystości grał organista, proszeni są również o rezerwację terminu i ustalenie ewentualnych pieśni osobiście z organistą.

Można także uzgodnić stosowny wystrój kościoła i dobór kwiatów na życzenie Państwa Młodych z parafialną florystką.

ZAPOWIEDZI   PRZEDŚLUBNE   WYWIESZANE   SĄ   W   GABLOTACH   PARAFIALNYCH PRZEZ  2  TYGODNIE

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi zobowiązany jest w sumieniu zgłosić je w kancelarii parafialnej.

POGRZEB KATOLICKI

Sprawę pogrzebu zgłaszamy najpierw w kancelarii parafialnej lub dzwoniąc na telefon do księdza dyżurnego (884 341 856). Następnie zgłaszamy się do kancelarii z aktem zgonu i udajemy się do administracji cmentarza i do zakładu pogrzebowego.

Zachęcamy, aby Msza święta pogrzebowa odbyła się w naszym kościele parafialnym, a później udamy się na cmentarz grzebalny.

Zachęcamy do skorzystania przed pogrzebem z sakramentu pokuty i pojednania, aby można w intencji osoby zmarłej przyjąć Komunię św.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w intencji osoby zmarłej.

 

30 GRUDNIA MSZA ŚW O GODZ. 18.00

ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH PARAFIAN W MINIONYM ROKU

OBRAZY

FILMY

AUDIO

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Sanktuarium Polskiej
Golgoty Wschodu
w Będzinie


BĘDZIN-SYBERKA
PARAFIA PW. NAWIEDZENIA NMP
UL. BP ADAMA ŚMIEGIELSKIEGO 2
42 – 500 BĘDZIN
TEL: 884 341 856